Forretningsbetingelser for SEO Optimering i Kolding, House of SEO

Forretnings- & Samhandelsbetingelser for House of SEO.dk

1. Houseof-SEO.dk leverer serviceydelser i form af SEO (søgemaskineoptimering) og Webudvikling. Alle vores services er digital services og der betales forud for ydelsen med mindre andet er aftalt.

2. Vores tilbud er gældende i 8 dage fra tilbuds datoen.

3. Alle vore priser er ekskl. moms medmindre andet er oplyst.

4. Betaling skal ske over bankoverførsel medmindre andet er oplyst.

5. Betalingsbetingelser er netto 8 dage fra fakturadatoen.

6. Der ydes ikke returret eller refundering af allerede ydet services.

7. Houseof-SEO.dk kan ikke holdes ansvarligt for fejl, mangler, skader eller andet i forbindelse med en leveret serviceydelse.

8. Webudvikling, det er en betingelse for at vi kan levere en hjemmeside til kunden at der foreligger en beskrivelse af hele hjemmesiden som skal indeholde følgende

8. a) valg af CMS system, som udgangspunkt laver vi hjemmesiden i WordPress med overbyggende moduler.

SEO service ydelse leveres på følgende betingelser

9. a) Kunden har sammen med Houseof-SEO.dk fundet frem til min. 3 søgeord som hjemmesiden skal kunne findes på søgemaskiner som Google, Yahoo, Bing.

9. b) Houseof-SEO.dk giver ingen garantier for at de valgte søgeord, hjemmesiden eller tekst eller billeder kommer til at rangere højt i søgemaskinerne, som udgangspunkt antages det at ved at benytte den planlagte strategi så kommer søgeordene til at rangere på side 1 på Google.

9. c) Houseof-SEO.dk kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for udeblivelse af resultater, skade der måtte være sket i forbindelse med søgemaskineoptimeringen af hjemmesiden eller andet. Houseof-SEO.dk kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for nogle eller hele SEO optimerings ydelser som ikke lever op til det forventede.

10. Søgemaskineoptimering beror udelukkende på en SEO strategi der udvikles af vores kompetente medarbejder, men der kan ikke ydes nogen garanti for endelige resultater og som sådan kan Houseof-SEO.dk ikke holdes økonomisk ansvarlig.

10.a) Der refunderes ikke allerede betalte faktura eller aftalt betaling for en service ydelse leveret af Houseof-SEO.dk da disse afregnes på tidsforbrug (brugt time, afregnes kun i hele timer) og ikke er resultat orienteret.

Hjemmeside udvikling leveres på følgende betingelser:
11.a) Kunden skal komme med en beskrivelse eller mindst 2 eksempler på hvordan den nye hjemmeside skal se ud. (med mindre det er aftalt andet)

11.b) Vedligeholdelse og opdateringer af hjemmesiden er inkluderet med mindre det er aftalt andet (dette gælder hvis hjemmeside og hosting er hos House of SEO).

11. c) Alt tekst leveres af kunden og korrekturlæses ikke af Houseof-SEO.dk, med mindre det er aftalt skriftligt.

11. d) Kunden kommer selv med billeder til hjemmesiden, med mindre det er aftalt andet.

11. e) Special billeder som Houseof-SEO.dk skal købe specielt til kunden er ikke inkluderet i prisen og viderefaktureres til kunden.

11. f) Logo design og rettelser er ikke inkluderet i prisen med mindre andet er aftalt på skrift.

11. j) Hosting af hjemmesiden er inkluderet i prisen med mindre andet er aftalt på skrift.

Opsigelse 

1. Aftalen er gældende for det antal måneder, der er anført på bekræftelsen. Aftalen fortsætter automatisk med 12 måneders
forlængelse, hvis House of SEO ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. mail til opsigelse@houseof-seo.dk senest tre måneder
før udløbet af en aftaleperiode, medmindre andet specifikt fremgår af den skriftlige aftale. Eventuelt forudbetalt beløb
refunderes ikke.

 

Når du modtager et tilbud eller indgår en aftale med Houseof-SEO.dk er det vigtigt at du sammen med os klarlægger hele projektes forløb og gennemgår de enkelte elementer i et evt. tilbud. På den måde undgår både I og Houseof-SEO.dk frustrationer eller ærgrelser efterfølgende. Vi vil gerne undgå evt. uoverensstemmelser i og efter forløbet. Vi vil selvfølgelig bestræbe os på at gå ned i de mindste detaljer for at gennemgå dem med jer og gøre opmærksom på evt. kritiske elementer af jeres projekt.